• اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه
   اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر سلیم خانی
   مدیر کل
   کرمانشاه، بلوار شیخ فاضل طوسی (کیهانشهر)،
   ابتدای شهرک رسالت-جنب مخابرات شهید اشرفی اصفهانی
   تلفن : 38322455
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *