• تقدیر ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور از مدیرکل پزشکی قانونی استان

   تقدیر ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور از مدیرکل پزشکی قانونی استان

   تقدیر ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور از مدیرکل پزشکی قانونی استان

   دکتر شجاعی ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور با ارسال لوح تقدیر از عملکرد شایسته آقای دکتر کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در سال 1396 تقدیر کرد.

   دکتر شجاعی ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور با ارسال لوح تقدیر از عملکرد شایسته آقای دکتر کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در سال 1396 تقدیر کرد.
   شایان ذکر است عملکرد اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در خلال ایام بحران و زلزله استان کرمانشاه از سوی سایر ارگانها و مقامات کشوری مورد تایید و تقدیر قرار گرفته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: