• انتخاب مدیرکل پزشکی قانونی به عنوان همکار نمونه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   انتخاب مدیرکل پزشکی قانونی به عنوان همکار نمونه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   انتخاب مدیرکل پزشکی قانونی به عنوان همکار نمونه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   دکتر کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان همکار نمونه آموزشی آن دانشگاه طی سال 1396 انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

   دکتر کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان و متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها، از سوی دکتر مرادی رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان همکار نمونه آموزشی آن دانشگاه طی سال 1396 انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: