• دکتر خانی:ارتقای هرچه بیشتر روابط با سازمان زندانها از اولویتهای پزشکی قانونی استان است

   دکتر خانی:ارتقای هرچه بیشتر روابط با سازمان زندانها از اولویتهای پزشکی قانونی استان است

   دکتر خانی:ارتقای هرچه بیشتر روابط با سازمان زندانها از اولویتهای پزشکی قانونی استان است

   دکتر خانی در دیدار با مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان بر گسترش روابط و تبادل آرا فی ما بین پزشکی قانونی استان و سازمان زندانها تاکید کرد.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه؛ دکتر خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه صبح روز شنبه هفتم مهرماه در دیدار با آقای بیگلری مدیرکل و آقای دکتر پاشاروش معاون بهداشت و درمان اداره زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان که در محل اداره پزشکی قانونی استان انجام گرفت، بر گسترش هرچه بیشتر روابط و همکاریهای این دو اداره کل که از بازوان دستگاه قضائی استان هستند، تاکید کرد و اضافه کرد: ارتقای هرچه بیشتر روابط با سازمان زندانها از اولویتهای پزشکی قانونی استان است.
   در ادامه آقای بیگلری ضمن تبریک انتصاب آقای دکتر خانی در سمت سرپرستی پزشکی قانونی استان، از حضور در این اداره کل ابراز خشنودی کرد و موفقیت هرچه بیشتر آقای دکتر خانی و پرسنل پزشکی قانونی استان را آرزو کرد.
   در ادامه آقای دکتر پاشاروش گزارشی از نحوه مرخصی های استعلاجی و ساز و کار آن در اداره زندانها ارائه نمود.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: