• نشست آموزشی پزشکان قانونی استان کرمانشاه

   نشست آموزشی پزشکان قانونی استان کرمانشاه

   نشست آموزشی پزشکان قانونی استان کرمانشاه

   جلسه آموزشی با حضور دکتر خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه جهت پزشکان قانونی استان برگزار گردید.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ؛صبح روز دهم مرداد ماه در سالن کنفرانس این اداره کل جلسه ای آموزشی جهت پزشکان قانونی استان برگزار گردید .

   در این برنامه آموزشی مدرسان و سخنرانان ، مباحثی از قبیل ارتوپدی، کمیسیونهای پزشکی قانونی، سقط جنین، ستون فقرات و آئین نامه و دستورالعمل های سازمان را ارائه نمودند.

   در پایان نیز در خصوص مباحث فوق بحث و تبادل نظر شد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: