• جلسه هم اندیشی با مسئولین بخش های مختلف پزشکی قانونی استان کرمانشاه

   جلسه هم اندیشی با مسئولین بخش های مختلف پزشکی قانونی استان کرمانشاه

   جلسه هم اندیشی با مسئولین بخش های مختلف پزشکی قانونی استان کرمانشاه

   در این نشست در خصوص بخشنامه های سازمان بحث و تبادل نظر شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ؛صبح روز شنبه سیزدهم مهر ماه جلسه ای با حضور دکتر سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان و تعدای از مسئولین بخشهای مختلف این اداره کل در دفتر معاونت بالینی و آزمایشگاهی برگزار شد. در این جلسه در خصوص رعایت و چگونگی اجرای بخشنامه های اعلامی از سوی ستاد سازمان بحث و تبادل نظر شد.

   گالری
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: