• کلنگ احداث سالن تشریح پزشکی قانونی شهرستان روانسر

   کلنگ احداث سالن تشریح پزشکی قانونی شهرستان روانسر

   کلنگ احداث سالن تشریح پزشکی قانونی شهرستان روانسر

   با مساعدت فرماندار، مسئولین و معتمدین محلی شهرستان روانسر و پیگیری دکتر خانی کلنگ احداث سالن تشریح پزشکی قانونی این شهرستان زده شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه؛ صبح روز پانزدهم مهر ماه با حضور آقای مصطفی زاده فرماندار ، مسئولین ، معتمدین محلی و دکتر رفعت جو پزشک قانونی شهرستان روانسر کلنگ ساخت پزشکی قانونی این شهرستان زده شد.لازم به ذکر است با پیگیری های دکتر سلیم خانی مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه و مساعدت و همکاری مسئولین این شهرستان، زمین مذکور در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت و هزینه های ساخت آن توسط خیرین و اعتبارات این شهرستان انجام خواهد شد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: