•  
  • غرق شدگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی در سه ماهه اول سال 1398
   pdf
   81.6 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی در سال 1397
   pdf
   81.64 کیلوبایت