•  
  • غرق شدگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان کرمانشاه در 9 ماهه اول سال 1398
   pdf
   30 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان کرمانشاه در 6 ماهه اول سال 1398
   pdf
   30.01 کیلوبایت
   3آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان کرمانشاه در 3 ماهه اول سال 1398
   pdf
   30 کیلوبایت
   4آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی استان کرمانشاه در سال 1397
   pdf
   29.95 کیلوبایت