•  
  • غرق شدگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی در سه ماهه اول سال 1398
   pdf
   30 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از غرق شدگی در سال 1397
   pdf
   29.95 کیلوبایت