•  
  • سوختگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از سوختگی در سه ماهه اول سال 1398
   pdf
   66.04 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از سوختگی در سال 1397
   pdf
   80.32 کیلوبایت