•  
  • سوختگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از سوختگی در سه ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.55 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از سوختگی در سال 1397
   pdf
   29.68 کیلوبایت