•  
  • مسمومیت با گاز
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از گازگرفتگی استان کرمانشاه در 6 ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.58 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از گازگرفتگی در سه ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.74 کیلوبایت
   3آمار متوفیات ناشی از گازگرفتگی در سال 1397
   pdf
   29.66 کیلوبایت