•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی استان کرمانشاه در 9 ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.83 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی استان کرمانشاه در 6 ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.95 کیلوبایت
   3آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی استان کرمانشاه در 3 ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.95 کیلوبایت
   4آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی در سال 1397
   pdf
   29.94 کیلوبایت