•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی در سه ماهه اول سال 1398
   pdf
   29.95 کیلوبایت
   2آمار متوفیات ناشی از برق گرفتگی در سال 1397
   pdf
   29.94 کیلوبایت