• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان هرسینکرمانشاه / هرسینکد مرکز: 549مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاهمسئول مرکز: دکتر محمود سلطانیآدرس: آدرس: میدان امام-روبروی فرمانداریکد پستی: 6731996668تلفن: 45132910 - 083نمابر: 45132910پزشکی قانونی شهرستان هرسین
   2مرکز پزشکی قانونی شهرستان گیلان‌غربکرمانشاه / گیلانغربکد مرکز: 545مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاهمسئول مرکز: دکتر میرزا نیامرادیآدرس: آدرس: میدان مسجد جامع- مطب دکتر نیامرادیکد پستی: 6787143186تلفن: 43223147 - 083نمابر: 43223147مرکز پزشکی قانونی شهرستان گیلان‌غرب
   3پزشکی قانونی شهرستان کنگاورکرمانشاه / کنگاورکد مرکز: 541مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاهمسئول مرکز: دکتر محمد رضاییآدرس: آدرس: خیابان امام-کوچه ارزاق- کوچه شهید سمیعیکد پستی: 6741735187تلفن: 48235797 - 083نمابر: 48235797پزشکی قانونی شهرستان کنگاور
   4پزشکی قانونی شهرستان قصرشیرینکرمانشاه / قصرشیرینکد مرکز: 538مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاهمسئول مرکز: دکتر حسین جعفریآدرس: آدرس: بلوار راه کربلا- میدان مهدیه-خیابان عشایر- ساختمان دادگستریتلفن: 42423255 - 083نمابر: 42423255پزشکی قانونی شهرستان قصرشیرین
   5پزشکی قانونی شهرستان صحنهکرمانشاه / صحنهکد مرکز: 537مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاهمسئول مرکز: دکتر امین کاظمیآدرس: آدرس: شهرک امام خمینی- خیابان پاسداران-ساختمان شورای حل اختلافکد پستی: 6764175941تلفن: 48331685 - 083نمابر: 48331685پزشکی قانونی شهرستان صحنه
   6پزشکی قانونی شهرستان سنقرکرمانشاه / سنقرکد مرکز: 534مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاهمسئول مرکز: دکتر شهرام فرهادیانآدرس: آدرس: خیابان شهید بهشتی-روبروی داروخانهکد پستی: 6751715133تلفن: 48435999 - 083نمابر: 48435999پزشکی قانونی شهرستان سنقر
   7پزشکی قانونی شهرستان سرپل ذهابکرمانشاه / سرپل ذهابکد مرکز: 531مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاهمسئول مرکز: دکتر محمداحسان نجفیآدرس: آدرس: خیابان دادگستری- ساختمان دادگستریکد پستی: 6771644397تلفن: 42224949 - 083نمابر: 42224949پزشکی قانونی شهرستان سرپل ذهاب
   8پزشکی قانونی شهرستان روانسرکرمانشاه / روانسرکد مرکز: 529مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاهمسئول مرکز: دکتر بهتاش خانی آبادآدرس: آدرس: روانسر - میدان اورامان- ساختمان دادگستریتلفن: 46524996 - 083نمابر: 46524996پزشکی قانونی شهرستان روانسر
   9پزشکی قانونی شهرستان جوانرودکرمانشاه / جوانرودکد مرکز: 526مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاهمسئول مرکز: دکتر بهتاش خانی آبادآدرس: آدرس: خیابان قاضی-ساختمان دادگستریتلفن: 46231300 - 083نمابر: 46231300پزشکی قانونی شهرستان جوانرود
   10پزشکی قانونی شهرستان پاوهکرمانشاه / پاوهکد مرکز: 524مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان کرمانشاهمسئول مرکز: دکتر علی احسن لطفیآدرس: آدرس: خیابان انقلاب-روبروی شبکه بهداشت شهرستان-درمانگاه شفاکد پستی: 6791934534تلفن: 46131112 - 083نمابر: 46131112پزشکی قانونی شهرستان پاوه
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز